تبلیغات


چرا کی برد به صورت qwerty طراحی شده؟

qwertyچرا کی برد به صورت abcd نیست و به صورت qwerty طراحی شده؟ در این مطلب به جواب این سوال میرسیم...

این طرز قرار گیری حروف توسط فردی به اسم کریستوفر شولز (Christopher Sholes) ابداع شده. کریستوفر شولز که به عنوان پدر ماشین تحریر شناخته میشه،
ادامه مطلب


منبع این نوشته : منبع